Dożywotnia gwarancja na rowery Cannondale

O marce / Dożywotnia gwarancja na rowery Cannondale

Ponowne wysłanie kodu przedłużonej gwarancji

Wysłanie kodu gwarancji jest możliwe tylko drogą elektroniczną na e-mail podany podczas rejestracji gwarancji. Jeżeli istnieje więcej kodów na jeden e-mail, zostaną wysłane wszystkie.


Gdzie można znaleźć numer seryjny?

Poprzez zarejestrowanie swego roweru rozszerzysz zwykłą gwarancję na wady fabryczne, materiałowe i produkcyjne ramy roweru na gwarancję dożywotnią. Więcej informacji można znaleźć poniżej na tej stronie.

Dane sobowe

Informacje o produkcieOświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz otrzymywania informacji handlowych.

Rejestrując się klient końcowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w bazie danych prowadzonej automatycznie przez firmę ASPIRE SPORTS s.r.o., Republika Czeska, administratora lub procesora, z którym administrator podpisze umowę, w celach marketingowych, w szczególności wysyłania wiadomości handlowych, jak również komunikacji za pośrednictwem środków elektronicznych. Podstawą prawną jest przede wszystkim Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Zgodę to na przetwarzanie danych osobowych udziela klient końcowy dobrowolnie na czas nieokreślony i może ją kiedykolwiek wycofać bezpłatnie pod adresem administratora. Dane osobowe klienta końcowego nie są udostępniane innym podmiotom. Klient końcowy ma następujące prawa: jeżeli stwierdzi, czy zakłada, że administrator lub procesor przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z ochroną życia prywatnego i osobistego lub z obowiązującymi przepisami prawnymi, zwłaszcza, jeśli dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może zwrócić się do administratora lub procesora o wyjaśnienie i zażądać od administratora lub procesora uregulowania sytuacji. Może ono obejmować blokowanie, wykonanie naprawy, uzupełnienie lub likwidację danych osobowych. Jeżeli wniosek ten zostanie uznany za uzasadniony, administrator lub procesor usunie wady bez zbędnej zwłoki. Jeżeli administrator lub procesor nie uzna wniosku za uzasadniony, klient końcowy ma prawo zwrócić się do właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

Klient końcowy oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Klient końcowy jest świadomy, że wyrażona zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i poczty elektronicznej do celów marketingowych może być w każdej chwili wycofana w formie pisemnej informacji skierowanej do siedziby ASPIRE SPORTS s.r.o.


Dożywotnia gwarancja na rowery Cannondale

Producent rowerów Cannondale oferuje na swoje produkty dożywotnią gwarancję na ramę. Rozszerzona gwarancja udzielona jest jedynie pierwszemu właścicielowi roweru i obejmuje rowery zakupione u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego rowerów Cannondale. Warunkiem jest zakup roweru u sprzedawcy detalicznego w Polsce oraz zarejestrowanie jego właściciela na stronie internetowej www.cannondalebikes.pl.

Dożywotnia gwarancja obejmuje

Dożywotnią gwarancją objęte są wady materiałowe, konstrukcyjne i produkcyjne ramy roweru, widelce Lefty i korby Hollowgram. Z rozszerzenia gwarancji nie można skorzystać w przypadku powłoki lakierniczej ramy i jej elementów dodatkowych (takich jak osłony, przelotki, nity, inserty, itp.). W przypadku widelców Lefty gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu.

Widelce amortyzowane oraz inne komponenty wykonane przez producentów innych niż Cannondale nie są objęte niniejszą gwarancją, ale gwarancją udzieloną przez ich producenta.

WARUNKI DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI:

Gwarancja obejmuje jedynie rowery zakupione u sprzedawcy detalicznego w Polsce i przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi roweru Cannondale po zarejestrowaniu na stronie www.cannondalebikes.pl. Rozszerzenia gwarancji nie można przenieść na żadną inną osobę.

W przypadku każdej reklamacji gwarancyjnej należy dostarczyć rower do sprzedawcy detalicznego gdzie został on zakupiony. Z rowerem trzeba dostarczyć oryginalny dowód zakupu (dowód zakupu przechowuj w bezpiecznym miejscu!) i unikalny kod dożywotniej gwarancji uzyskany podczas rejestracji roweru on-line.

Niniejszą dożywotnią gwarancją objęte są wyłącznie kompletnie zmontowane rowery zgodnie z ustalonymi warunkami autoryzowanego sprzedawcy detalicznego marki Cannondale.

Niniejsza dożywotnia gwarancja nie obejmuje rowerów narażonych na nadużycia, zaniedbanych, niewłaściwie naprawianych, niewłaściwie konserwowanych, przebudowanych, modyfikowanych, uszkodzonych w wyniku wypadku lub narażonych na inne niezwykłe, nieuzasadnione lub niewłaściwe użytkowanie.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia części łącznie ze zmęczeniem materiału. Uszkodzenie w wyniku zmęczenia materiału oznacza, że rama została uszkodzona w wyniku normalnego zużycia. Właściciel jest zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów ramy i całego roweru.

Wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym, ponosi właściciel roweru.

Naprawa przy skorzystaniu z dożywotniej gwarancji

W okresie objętym dożywotnią gwarancją firma Cannondale uszkodzoną ramę lub jej część naprawi lub według możliwości wymieni na taką samą lub podobną i porównywalną ramę lub jej część, która jest dostępna w chwili złożenia roszczenia gwarancyjnego. Wszelkie koszty związane z uruchomieniem roweru które powstały ze względu na specyfikację nowej ramy ponosi właściciel roweru. Gwarancja obejmuje wyłącznie ramę, praca serwisu w związku z modyfikacją lub ulepszeniem roweru z powodu wytmiany ramy w całości obciąża właściciela roweru.
Naprawiona lub wymieniona rama (lub jej część) podlega zgodnie z obowiązującym prawem 2 letniej gwarancji.

Proszę starannie przechowywać dokumenty, które zostały dostarczone wraz z rowerem!


 

Ponowne wysłanie kodu przedłużonej gwarancji

Wysłanie kodu gwarancji jest możliwe tylko drogą elektroniczną na e-mail podany podczas rejestracji gwarancji. Jeżeli istnieje więcej kodów na jeden e-mail, zostaną wysłane wszystkie.

Cannondale - Logo
[X]

Zapisz się do newslettera!

Będziemy wysyłać Ci informacje o nowościach i promocjach dotyczących rowerów Cannondale.